+31 38 303 0151 info@alerdinck.nl

Geschiedenis

Vooral in de zeventiende en achttiende eeuw werden oude kastelen uitgebouwd tot comfortabele landhuizen en lieten rijke regenten massaal buitenplaatsen bouwen. Zo ook in de provincie Overijssel, hier stonden vroeger ruim honderd historische buitenplaatsen, in Salland alleen waren dat er al meer dan 70. Vanaf de doorgaande weg zijn de meeste niet te zien, want ze liggen verscholen in de Sallandse bossen. Het zijn huizen die welklinkende namen hebben zoals De Colckhof, De Gunne,`t Rozendael en Den Alerdinck.

Waarschijnlijk is de naam Den Alerdinck afkomstig van 2 boerenerven: het Groot Alerdinck en het Klein Alerdinck. Deze naam werd omstreek 1500 voor het eerst genoemd. Het huis werd als havezate erkend in 1647/1648. Een havezate (of havezathe), dat is een versterkt landhuis of boerderij met land. In vroeger tijden moest men in het bezit zijn van een havezate om tot een ridderorde toegelaten te worden. De slotgracht is een specifiek kenmerk van een havezate, aangezien het landhuis of kasteel verdedigbaar moest zijn.

De erfgenamen van Derk F. van Voorst tot Bergentheim verkochten het landgoed Den Alerdinck in 1797 aan Bernardus J. van Sonsbeeck (1772-1858).

Hoe groot het landgoed in 1797 precies was is niet bekend. Wel is bekend dat de Van Sonsbeecken in de periode 1797 – 1865 voortdurend grond aankochten en dat het landgoed pas omstreeks 1865 200 ha groot was. Bernardus J. van Sonsbeeck liet de havezathe flink verfraaien en door tuinarchitect Zocher een Engelse tuin (park) aanleggen. Ook liet hij tussen 1825 en 1830 de bijna 4 km lange zeewaterkerende dijk rond Den Alerdinck aanleggen om bij Noordwesterstorm het door de Zuiderzee opgestuwde water van de IJssel en het Zwartewater tegen te houden.

Volgens een advertentie op 10 juli 1868 in de Zwolse Courant zou het Landgoed Den Alerdinck – in totaal 200 ha – publiek verkocht worden, te veilen in 54 percelen.

Coenraad W. baron van Dedem heeft in dat jaar de voormalige havezathe Den Alerdinck met omliggend park, enkele bospercelen en landerijen aangekocht. In totaal circa 40 ha. De havezathe is daarna nog twee keer in andere handen overgegaan. De huidige eigenaar is Wouter Koning.

Alle gebouwen zijn na een 12 jaar durende verbouwing in volle glorie hersteld, waarbij moderne voorzieningen zijn aangebracht met inachtneming van historische details. Zo kan er in comfort worden genoten van de grandeur van weleer.

Al met al heeft Wouter Koning ervoor gezorgd dat Den Alerdinck werd omgevormd tot een gerieflijk huis, omgeven door een aantrekkelijk park, waarmee deze historische buitenplaats een bijzondere plek is geworden om als gast te trouwen, te vergaderen, te recreëren en te overnachten.

Havezate Den Alerdinck
Den Alerdinckweg 1
8055 PE Laag Zuthem – Zwolle
T. +31 38 303 0151
E. info(at)alerdinck.nl